5.1. Имиња на родителите на царот (фараонот)

Имињата на родителите се среќаваат заедно на неколку места во текстот, а на повеќе места стои само името на таткото. Името на мајката во оригинал е:

а озвучено (се чита од десно на лево) е:
ьЈоМиЈьВаНагоБ еВиД аНеЖоБјаН

Античко-грчката варијанта (англиски превод) е Arsionoe, додека преводот во денешен македонски јазик е
Најбожена се восхитува на најголем мој бог.

Името на таткото во оригинал е:

 

а озвучено е:
оТИеЅаНьЈаН еЖиШН

Античко-грчката варијанта (англиски превод) е Philopator, додека преводот во денешен македонски јазик е
И нашиот најочит

Покрај тоа, на едно место кадешто се споменуваат мајката и таткото на фараонот, мајката покрај нејзиното име е ословена и со титулата фараоница, што во оригинал е запишано како:   

а озвучено е:
еВаЦНеМИеЅзНьЈаН

додека преводот во денешен македонски јазик е
Фараоница