4.4. Прекар (народно име) на царот (фараонот)

Кога се споменува царот со сите титули и полното име и презиме, или кога се споменува само со презимето, секогаш се завршува со изразот:

што преведено на денешен македонски јазик значи:
Наречен наниза на Ѓупците

Бидејќи прекарот на царот бил во употреба само кај Македонците, тој не се среќава преведен во грчкиот текст.